Poprawna pisownia

załatwi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

załatfi

Niepoprawna pisownia