Poprawna pisownia

zająłeś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zajołeś

Niepoprawna pisownia