Poprawna pisownia

zagrają

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za grają

Niepoprawna pisownia