Niepoprawna pisownia

zagorące

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

za gorące

Poprawna pisownia