Niepoprawna pisownia

żądy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

rządy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

rzondy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

żondy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rząty

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

żąty

Niepoprawna pisownia