Poprawna pisownia

zadrżenie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zadrrzenie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za drżenie

Niepoprawna pisownia