Niepoprawna pisownia

zadroga

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

za droga

Poprawna pisownia