Niepoprawna pisownia

zadrencza

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zadręcza

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za drencza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za dręcza

Niepoprawna pisownia