Niepoprawna pisownia

zadługie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

za długie

Poprawna pisownia