Niepoprawna pisownia

zaw czasu

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zawczasu

Poprawna pisownia, znaczenie: przed czasem, już wcześniej, ale także: z góry, naprzód.


Niepoprawna pisownia

za w czasu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za wczasu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zafczasu

Niepoprawna pisownia