Poprawna pisownia

żądany

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

żondany

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rządany

Niepoprawna pisownia