Poprawna pisownia

niewprowadzony

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie wprowadzony

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa wprowadzony.

Niepoprawna pisownia

nie w prowadzony

Niepoprawna pisownia