Poprawna pisownia

zachodnia

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za chodnia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zahodnia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zachotnia

Niepoprawna pisownia