Poprawna pisownia

zabrudzone

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za brudzone

Niepoprawna pisownia