Niepoprawna pisownia

za wyjątkiem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

z wyjątkiem

Poprawna pisownia