Niepoprawna pisownia

za wrucenie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zawrócenie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za wrócenie

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawnie w znaczeniu „za to, że wrócił”, np. Pies dostał smakołyk za wrócenie do swojego pana.

Niepoprawna pisownia

zawrucenie

Niepoprawna pisownia