Niepoprawna pisownia

za wróciło

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zawróciło

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zawruciło

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za wruciło

Niepoprawna pisownia