Poprawna pisownia

daleko idąca

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

daleko-idąca

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dalekoidąca

Niepoprawna pisownia