Niepoprawna pisownia

za witają

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zawitają

Poprawna pisownia, znaczenie: pojawią się gdzieś, przybędą dokądś.