Niepoprawna pisownia

za stąpiliście

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zastąpiliście

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zastompiliście

Niepoprawna pisownia