Niepoprawna pisownia

za stąpił

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zastąpił

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zastompił

Niepoprawna pisownia