Niepoprawna pisownia

za proponujesz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zaproponujesz

Poprawna pisownia