Niepoprawna pisownia

za proponowałyście

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zaproponowałyście

Poprawna pisownia