Niepoprawna pisownia

za proponowały

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zaproponowały

Poprawna pisownia