Poprawna pisownia

szwów

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

szfów

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

szwuw

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

szfuw

Niepoprawna pisownia