Niepoprawna pisownia

za proponowała

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zaproponowała

Poprawna pisownia