Niepoprawna pisownia

niezgadli

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie zgadli

Poprawna pisownia