Poprawna pisownia

za ostra

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zaostra

Niepoprawna pisownia