Niepoprawna pisownia

piżmo wół

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

piżmowół

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

piżmowuł

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pirzmowół

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

piszmowół

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pirzmowuł

Niepoprawna pisownia