Niepoprawna pisownia

za głembokie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

za głębokie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zagłębokie

Niepoprawna pisownia