Poprawna pisownia

za drogo

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zadrogo

Niepoprawna pisownia