Niepoprawna pisownia

legularny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

regularny

Poprawna pisownia