Niepoprawna pisownia

za dłużenia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zadłużenia

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zadużenia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zadłurzenia

Niepoprawna pisownia