Niepoprawna pisownia

za bobony

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zabobony

Poprawna pisownia, znaczenie: wierzenia, które są w znacznym stopniu fałszywe, a mimo to uważane powszechnie za prawdziwe.


Niepoprawna pisownia

za bo bony

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zabo bony

Niepoprawna pisownia