Niepoprawna pisownia

z wierza

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zwierza

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zwieża

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

swierza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zfierza

Niepoprawna pisownia