Niepoprawna pisownia

z pożywa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

spożywa

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

sporzywa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zpożywa

Niepoprawna pisownia