Niepoprawna pisownia

z nikąd

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

znikąd

Poprawna pisownia