Niepoprawna pisownia

z kreślenia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

skreślenia

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

skreźlenia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zkreźlenia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zkreślenia

Niepoprawna pisownia