Niepoprawna pisownia

z irytowania

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zirytowania

Poprawna pisownia