Niepoprawna pisownia

z ignorowało

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zignorowało

Poprawna pisownia