Niepoprawna pisownia

z czepiona

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

sczepiona

Poprawna pisownia, znaczenie: złączona.


Niepoprawna pisownia

zczepiona

Niepoprawna pisownia