Niepoprawna pisownia

z cieranie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ścieranie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zcieranie

Niepoprawna pisownia