Niepoprawna pisownia

z cierał

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ścierał

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zcierał

Niepoprawna pisownia