Niepoprawna pisownia

wżótnie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wrzutnie

Poprawna pisownia, znaczenie: publiczne zasobnik umożliwiające zdawanie przedmiotów określonego typu, bez możliwości ich ponownego wyjęcia.
Uwaga: słowo wrzutnie nie jest synonimem słowa wyrzutnie – obu słów nie należy używać zamiennie, ponieważ jest to błąd językowy.


Niepoprawna pisownia

wrzudnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wżutnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wrzótnie

Niepoprawna pisownia