Niepoprawna pisownia

wżesień

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wrzesień

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: dziewiąty miesiąc w roku kalendarzowym.


Niepoprawna pisownia

wszesień

Niepoprawna pisownia