Poprawna pisownia

wyżerki

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wyrzerki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wyszerki

Niepoprawna pisownia