Poprawna pisownia

kiedy by mógł

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kiedyby mógł

Niepoprawna pisownia