Poprawna pisownia

wytrzyma

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wytżyma

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wytszyma

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wy trzyma

Niepoprawna pisownia