Niepoprawna pisownia

wyszedliśmy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wyszliśmy

Poprawna pisownia