Niepoprawna pisownia

wyszedliście

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wyszliście

Poprawna pisownia